facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Nĩa gỗ Tre loại 1 ( 4 ngạnh )
Nĩa gỗ Tre loại 1 ( 4 ngạnh )

Sản phẩm khác

Dao gỗ Tre loại 1

Dao gỗ Tre loại 1

GIÁ: 30.000 Đ
Muỗng gỗ múc bột

Muỗng gỗ múc bột

GIÁ: 30.000 Đ
Muỗng gỗ tre loại 1

Muỗng gỗ tre loại 1

GIÁ: 30.000 Đ
Đũa gỗ Đước

Đũa gỗ Đước

GIÁ: 60.000 Đ
Đũa gỗ Dừa loại 1

Đũa gỗ Dừa loại 1

GIÁ: 75.000 Đ
Muỗng cà phê gỗ Mù U

Muỗng cà phê gỗ Mù U

GIÁ: 30.000 Đ
Muỗng gỗ Tre ăn cơm

Muỗng gỗ Tre ăn cơm

GIÁ: 45.000 Đ